Communication pitfalls – part 1

Communication pitfalls – part 1

Communication is the most important thing there is. Only through communication can we make clear what we want, what we need and what we want to do. Without good communication it becomes impossible to make clear to the other what we expect her or him to do. Yet...
Communication pitfalls – part 1

Communicatie valkuilen – deel 1

Communicatie is het belangrijkste dat er is. Alleen via communicatie kunnen we duidelijk maken wat we willen, wat we nodig hebben en wat we willen gaan doen. Zonder goede communicatie wordt het onmogelijk om aan de ander duidelijk te maken wat we van hem verwachten...