Communicate with a clear message

Communicate with a clear message

In a time of many, fast, short messages, the importance of good communication seems to be getting snowed down a bit. With this method of communication, the message does not always come across well and quantity threatens to prevail over quality. Many short and fast...
Communicate with a clear message

Communiceer met een heldere boodschap

In een tijd van veel, snelle, korte berichten, lijkt het belang van goede communicatie een beetje ondergesneeuwd te raken. De boodschap komt bij deze manier van communiceren niet altijd goed over en kwantiteit dreigt de overhand te krijgen op kwaliteit. Veel korte en...
Communication Pitfalls – part 2

Communication Pitfalls – part 2

Communication is the most important thing there is. Only through communication can we make clear what we want, what we need and what we want to do. Without good communication it becomes impossible to make clear to the other what we expect him or her to do. Yet...
Communication Pitfalls – part 2

Communicatievalkuilen – deel 2

Communicatie is het belangrijkste dat er is. Alleen via communicatie kunnen we duidelijk maken wat we willen, wat we nodig hebben en wat we willen gaan doen. Zonder goede communicatie wordt het onmogelijk om aan de ander duidelijk te maken wat we van hem verwachten...
Communication pitfalls – part 1

Communication pitfalls – part 1

Communication is the most important thing there is. Only through communication can we make clear what we want, what we need and what we want to do. Without good communication it becomes impossible to make clear to the other what we expect her or him to do. Yet...